CLASSEMENTS, RESULTATS
STATISTIQUES, NEWS

AFLC
2017SAISON REGULIERE

1 2017-08-12 Taiyuan
Troops
14 - 18 Beijing
Iron Brothers
1 2017-08-19 Canton
Apaches
17 - 25 Hong Kong
Orcas
2 2017-08-26 Chengdu
Pandamen
56 - 0 Mountain City
Fury
2 2017-08-26 Xi'an
Dark Tide
0 - 2 Chongqing
Centaurs
2 2017-08-26 Hong Kong
Warhawks
10 - 6 Hong Kong
Cobras
2 2017-08-27 Tianjin
Pirates
24 - 36 Taiyuan
Troops
3 2017-09-02 Shanghai
Warriors
22 - 29 Shanghai
Titans
3 2017-09-02 Heifei
Crocodiles
38 - 8 Hangzhou
Smilodons
4 2017-09-09 Chongqing
Centaurs
0 - 46 Chengdu
Pandamen
4 2017-09-09 Beijing
Iron Brothers
54 - 0 Tianjin
Pirates
4 2017-09-09 China University
CUAFL
0 - 38 Shanghai
Nighthawks
4 2017-09-09 Hong Kong
Orcas
7 - 13 Guangzhou
Tigers
5 2017-09-17 Hong Kong
Warhawks
12 - 0 Canton
Apaches
5 2017-09-17 Shanghai
Titans
51 - 0 China University
CUAFL
6 2017-09-23 China University
CUAFL
0 - 71 Shanghai
Warriors
6 2017-09-23 Shanghai
Nighthawks
55 - 0 Heifei
Crocodiles
6 2017-09-23 Chongqing
Centaurs
6 - 44 Mountain City
Fury
6 2017-09-23 Hong Kong
Cobras
5 - 15 Guangzhou
Tigers
7 2017-09-30 Tianjin
Pirates
2 - 6 Beijing
Iron Brothers
8 2017-10-06 Beijing
Iron Brothers
24 - 2 Taiyuan
Troops
9 2017-10-14 Chengdu
Pandamen
36 - 0 Chongqing
Centaurs
9 2017-10-14 Xi'an
Dark Tide
6 - 8 Mountain City
Fury
9 2017-10-14 Shanghai
Warriors
68 - 0 Heifei
Crocodiles
9 2017-10-14 Shanghai
Titans
22 - 8 Shanghai
Nighthawks
9 2017-10-14 Hong Kong
Orcas
7 - 28 Hong Kong
Warhawks
9 2017-10-14 Hong Kong
Cobras
14 - 7 Canton
Apaches
9 2017-10-15 Hangzhou
Smilodons
0 - 22 China University
CUAFL
10 2017-10-28 Mountain City
Fury
34 - 0 Chongqing
Centaurs
10 2017-10-28 Chengdu
Pandamen
58 - 0 Xi'an
Dark Tide
10 2017-10-28 Hangzhou
Smilodons
6 - 0 Heifei
Crocodiles
10 2017-10-28 Guangzhou
Tigers
6 - 19 Hong Kong
Warhawks
11 2017-11-04 Shanghai
Nighthawks
0 - 38 Shanghai
Warriors
11 2017-11-04 Taiyuan
Troops
14 - 22 Tianjin
Pirates
12 2017-11-11 Shanghai
Titans
56 - 0 Hangzhou
Smilodons
12 2017-11-11 Mountain City
Fury
0 - 46 Chengdu
Pandamen
12 2017-11-11 Canton
Apaches
0 - 7 Guangzhou
Tigers
12 2017-11-11 Hong Kong
Orcas
14 - 13 Hong Kong
Cobras