CLASSEMENTS, RESULTATS
STATISTIQUES, NEWS

AFLC
2019Victoires Défaites Matchs Nul Pts Marqués Pts Encaissé
Beijing
Barbarians
3 0 0 216 0
Taiyuan
Troops
3 0 0 88 0
Qingdao
Conquerors
3 1 0 116 44
Beijing
Iron Brothers
1 2 0 44 164
Shenyang
King Kong
0 3 0 14 124
Tianjin
Pirates
0 4 0 24 170

Victoires Défaites Matchs Nul Pts Marqués Pts Encaissé
Shanghai
Titans
2 0 0 84 7
Shanghai
Warriors
2 0 0 66 7
Shanghai
Street Cats
0 1 0 0 48
Hangzhou
Generals
0 1 0 0 59
Hangzhou
Smilodons
0 2 0 14 43

Victoires Défaites Matchs Nul Pts Marqués Pts Encaissé
Wuhan
Berserkers
2 0 0 94 0
Chengdu
Pandamen
2 0 0 78 0
Xi'an
Yunbao
Chongqing
Mountain City Fury
0 2 0 0 78
Zhengzhou
Steamer
0 2 0 0 94

Victoires Défaites Matchs Nul Pts Marqués Pts Encaissé
Hong Kong
Cobras
2 0 0 41 18
Hong Kong
Warhawks
2 0 0 30 12
Foshan
Tigers
2 1 0 29 29
Taipei
Hunters
1 2 0 50 39
Hong Kong
Combat Orcas
1 2 0 35 51
Guangzhou
Apaches
0 3 0 26 62